LED Display – Digital arenareklame og storskjermer

led_display

LED Display leveres av Profilservice i samarbeid med eierbedrifter. Digital arenareklame og storskjerm med LED display fra ledende produsenter i Europa og Asia. LED display fra Profilservice benytter også SMD-teknologi.

Det betyr at hver enkelt LED-pære inneholder alle tre farger i en pære. Vanlig LED display har kun en farge per pære.I praksis betyr dette at lysstyrke, skarphet på bildene og fargegjengivelse på arenaens

LED display blir av høyeste kvalitet og fungerer svært godt med tanke på tv-overføring av fotballkamper og andre arrangementer.

LED Display som arenareklame

LED Display passer både som arenareklame og som storskjerm.

Profilservice leverer både LED display til arenareklame og som storskjerm til events og arrangementer. I tillegg passer LED Display for kjøpesenter, flyplasser og offentlige samlingsplasser.

Med en drifts- og vedlikeholdsavtale sørger vi for at kundens LED display til en hver tid fungerer som den skal.